Vedaja vastutus

Plaanides tellida kauba transporti, on Teil kasulik teada, millise hüvituse saate, kui juhtub halvim, st kui kaup läheb transpordi toimudes kaduma või saab kahjustatud.

Kauba transpordil tekkinud kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus kauba vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma.

Autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR (ca 9,6 EUR) kauba brutokg kohta (CMR kindlustus)

Meretranspordis on transportija maksimaalne vastutus 2,00 SDR (ca 2,3 EUR) iga bruto kilogrammi kohta või 666,67 SDR (ca 770 EUR) ühiku kohta (Haag-Visby reeglid)

Lennutranspordis on kaubavedaja maksimum vastutus 19 SDR (ca 21,9 EUR) / bruto kilogramm

Vedaja hüvitis rakendub juhul kui kahjud on tekkinud vedaja süü läbi. Kauba vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis põhjustel, mida vedaja ei saanud vältida (nt röövimine).

Kui Teie kauba väärtus on oluliselt kõrgem kui vastutuse piirmäär, siis soovitame Teil tellida kaubale täis veosekindlustuse kõikide riskide vastu, ICC (A) klauslite alusel. Näiteks Soomes ja Rootsi on lisakindlustuse kasutamine täiesti tavaline ja loomulik.